Главная Страница |  Каталог / Изменения / НовыеКомментарии |
Вход:     Пароль:   

  Избранное:   Каталог | Изменения | НовыеКомментарии | Пользователи | Регистрация  
::

: pedagogikanashasprava ...

Тэма : «Педагогіка – наша галоўная справа!»


Тэма : «Педагогіка – наша галоўная справа!»


Мэта: абмеркаваць прапанаваныя пытанні; папулярызаваць прафесію педагога.


Удзельнікі: педагогі, кіраўнікі ўстаноў, вучні, бацькі, ветэраны педагагічнай працы, зацікаўленыя асобы.


Пытанні для абмеркавання:
1. Педагогіка – справа жыцця ці прызванне?
2. У чым заключаецца галоўная роля настаўніка (выхавальніка) у грамадстве?
3. Чаму веды – самая важкая каштоўнасць чалавецтва?


Для того, чтобы принять участие в интернет-конференции и оставить свой комментарий, необходимо:

1. Нажать на [Показать комментарии/форму] (находится ниже)
2. Ввести своё сообщение
2. Обязательно подписаться – указать, кем был отправлен данный комментарий
3. Ввести код, указанный на картинке
4. Нажать кнопку «Отправить»

Примечание: Не делайте больших отступов пробелом! Они будут увеличены в 2,5 – 3 раза!!


 
Файлов нет. [Показать файлы/форму]
Комментарии [Скрыть комментарии/форму]
ДУА “Вялікасельскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа”
1.Адным з галоўных прынцыпаў нашай адукацыі з’яўляецца яе гуманістычны характар, прыярытэт агульначалавечых каштоўнасцей, жыцця і здароўя дзіцяці, свабоднага развіцця асобы. Таму, я думаю, што педагогіка – гэта маё прызванне, маё жыццё, мой лёс. Гэта мая сацыяльная, грамадская, асабістая функцыя, мая натура. Пачэсная справа – праз навуку жыццё адкрываць другому.
2.Адукацыя знаходзіцца ў самым цэнтры вырашэння праблем, якія звязаны з развіццсм асобы і грамадства ў цэлым. А сучасная школа, у сваю чаргу, выконвае дзяржаўны заказ – падрыхтоўку эрудзіраваных, творчых, інтэлектуальна і фізічна развітых навучэнцаў, якія засвоілі і ўсвядомілі нормы маралі, традыцыі свайго народа, маюць сваю лінію жыцця адпаведна з уласнымі ўяўленнямі і інтарэсамі грамадства. Сучасны настаўнік разумее, што дзякуючы сістэмнай рабоце, ён патрэбны падрыхтаваць маладое пакаленне да таго, каб быць запатрабаваным у рэальным жыцці. У гэтым і заключаецца галоўная роля настаўніка ў грамадстве.
3.Веды вельмі важныя ў жыцці чалавека." Век жыві – век вучыся" – кажа народная мудрасць. А так, як пасля школы трэба будзе паступаць у якую-небудзь навучальную ўстанову, для гэтага патрэбны вялікія веды.Каб нечага дабіцца ў гэтым жыцці, веды абавязкова патрэбны. Веды – гэта духоўная каштоўнасць і ў адрозненні ад матэрыяльных мы не заўсёды можам іхубачыць і яны не купляюцца, але мы можам іх адчуць праз свае ўчынкі і паводзіны навакольных людзей
Лапцева Ларыса Мікалаеўна, настаўніца беларускай мовы і літаратуры
-- server2.schoolnet.by (2014-09-16 11:32:19)
Наверное, особенно счастлив тот, кто встретил в своей жизни настоящего учителя. Мне повезло, в моей жизни их было много, вот только некоторые из них: Евдошенко Ирина Александровна, моя первая учительница – добрый, мудрый человек; Мойсейчик Галина Казимировна – педагог от Бога. А как объясняла она учебный материал! Заслушаешься! И самое важное: она передавала нам не только знания, но и свою доброту и оптимизм. Теперь я понимаю, что каждый из учителей старался не просто вложить в нас премудрости наук, а открывал перед нами мир, учил жить в этом мире, мыслить, слушать и слышать, смотреть и видеть, говорить и высказываться, чувствовать и идти вперед.
Сегодня на наших глазах меняется мир, страна, школа. Сегодняшний школьник уже не тот. Он имеет возможность владеть огромным количеством информации, которая, к сожалению, отнюдь не будит его душу. Поэтому главная задача педагогов: предотвратить пустоту детской души, воспитать отзывчивость сердца, ни на минуту не теряя веру в возможности ребенка.
Уважаемые мои учителя, а теперь уже и коллеги! Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником! Желаю грандиозных успехов в Вашей нелегкой, но такой любимой профессии.
Выпускница средней школы №2 г. Фаниполя, а ныне заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №2 г. Фаниполя» Жук М.М.
-- 37.17.115.60 (2014-09-16 13:36:38)
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Дзямідавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа”
Роля настаўніка для грамадства вельмі значная. Выхаванне дзяцей – галоўнае заданне кожнага грамадства. Таленавітыя, неабыякавыя да чужой бяды і несправядлівасці людзі выхоўваюць такіх жа таленавітых і неабыякавых вучняў. Настаўнік – той, хто, настаўляючы людзей на дабро, перадае ім сваю душу, узбагачае сваім духоўным вопытам і адначасова валадарыць іх душамі. Можна бясконца пералічваць усе добрыя якасці, якімі павінен валодаць сапраўдны Настаўнік, а можна ўсё пералічанае вызначыць толькі адным – прыкладам, якім ён павінен быць для тых, каго настаўляе. Вялікае шчасце сустрэць настаўніка, які будзе вучыць дабрыні, справядлівасці, адказнасці, навучыць быць годным Чалавекам
Настаўнік — гэта ахвярная прафесія. Не кожнаму чалавеку, які мае дыплом педагога, пад сілу гэта праца. Некаторыя, не вытрымаўшы яе складанасцей, ідуць у іншую прафесію. Але большасць, наадварот, не можа расстацца са школай, не ўяўляе сябе без школьнага гоману, цікаўных хлопчыкаў і дзяўчынак, якія дораць кожнаму педагогу сапраўдны стымул да творчасці і самаразвіцця.
Яшчук Валерый Васільевіч, дырэктар
-- 100.84.18.230 (2014-09-21 21:04:31)
ГУО «Станьковская средняя школа имени Марата Казея»
Нелегок и сложен труд учителя.По-настоящему я задумалась об этом, когда впервые сама вошла в класс в роли учителя.Каким же представляется мне настоящий учитель?
Есть уроки математики, русского языка, биологии, астрономии.Нет уроков великодушия, благородства, честности, внимания и уважения к людям.Такие уроки не включишь в школьное расписание. И все- таки этому тоже должна учить школа.
Мне кажется, учитель должен быть в какой-то степени дипломатом.Нет, это не исключает большой искренности.Учитель в какой-то мере актер, ему положено быть всегда ровным, внимательным, подтянутым. Он не имеет права приносить в класс свои личные переживания.Учитель всегда должен входить в класс с ясной душой, какие бы ни были неприятности, какие бы ни встретились трудности в жизни.В момент, когда учитель с детьми, он обязан забыть обо всем. Это очень трудно.
Важнейшая задача учителя-учить уважению ко всем профессиям, показать, в чем красота труда.
Хочется напомнить слова академика Д. Лихачева :»Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую.Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру...»
Баландина Г.Б.,учитель русского языка и литературы
-- server2.ptvcdn.net (2014-09-26 17:07:38)
Педагогика- это призвание. Воспитателем учреждения дошкольного образования может стать только человек с добрым сердцем, любящий детей и готовый отдать себя любимому делу. Настоящий воспитатель, это человек, который знает, что плоды его труда будут видны через значительное количество лет. Спасибо работникам ГУО «Ясли- сад №7 г.Дзержинска», именно такие люди работают в этом учреждении. Я очень благодарна им за их труд. Спасибо за тепло и за мое доброе, веселое и незабываемое ДЕТСТВО. Выпускница 1985 года. Гармаза Екатерина.
-- 100.85.194.35 (2014-09-28 21:02:17)
ГУО «Волмянский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»
Учитель… Мы часто произносим это слово, но не задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни. Трудно представить наше общество без школы, без Учителя…
Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Каким должен быть современный учитель? Какова его роль в обществе?
Учитель в любое время – краеугольный камень, на котором держится процесс и образования, и воспитания личности, способной жить и творить в непрестанно развивающемся мире. Он обучает не только знаниям и навыкам, но и терпимости, взаимопониманию, доброжелательности, всему тому, что мы называем общей культурой человека. Современное общество порой заблуждается в том, что в первую очередь для качественного обучения необходима материальная база и громадные экономические ресурсы. Поэтому вполне закономерна сложившаяся тенденция последних лет к снижению роли и значения учителя в современной жизни, все больше и больше уступающего своё место новым компьютерным технологиям и зарождающемуся искусственному интеллекту. Это неправильно. Более того, снижение роли учителя может оказаться для общества не только не полезным, но и опасным, ведь главная цель школы – это воспитание высоконравственной личности, любящей свою Родину, умеющей творчески подходить к любому делу. Ведь никакая современная техника не в силах заменить живого слова Учителя, сеющего «разумное, доброе, вечное». Я считаю, что во все времена миссия Педагога – особая миссия: он должен научить маленького человечка увидеть мир прекрасного, научить состраданию и милосердию, доброте и любви.
Конечно же, я не отрицаю то, что знания, полученные в школе – это тот багаж, с которым ребенок выйдет в большую жизнь. Поэтому Педагог в современном мире – это еще и всесторонне развитая личность, способная ответить на все вопросы ученика, зажечь в нем тягу к изучению нового, привить любовь к своему предмету. Но опять же, без искорки любви, тепла и доброты этого сделать невозможно.
К сожалению, современная молодежь очень редко выбирает профессию учителя – не престижно. Может обществу все же уже стоит задуматься о том, а что будет дальше? Кто будет учить следующие поколения детей? Бездушный компьютер? Учитель, который получил профессию педагога лишь потому, что на этот факультет были места? Давайте, не допустим этого! Пусть Педагог всегда будет тем «незримым лучом добра и света», который освещает путь будущим поколениям!
Рубаник Н.В., учитель
-- 192.168.211.2 (2014-09-30 11:31:38)
Всякая профессия начинается с призвания. Так, учитель, прежде всего, должен любить детей. А что это значит? Это значит, что общение с ними должно быть интересным для тебя, что их суждения не покажутся тебе глупыми и скучными, что их дела будут тебя искренне волновать, а совместная игра доставлять удовольствие им и тебе. Это значит видеть в детях маленьких людей, наделенных вполне определенными характерами, с которыми следует считаться, но обладающими, по сравнению с учителем гораздо меньшими знаниями и жизненным опытом. И только это – малые знания и малый жизненный опыт дают право педагогу быть впереди детей и вести их за собой.
Сейчас ученик – это «восьмое чудо света», оснащенное мобильным телефоном, ноутбуком и получающее удовольствие от прослушивания рэпа, при этом, ставящее опыты над своим дневником. А современный учитель должен совершенствоваться, чтобы соответствовать времени. А значит, современный учитель – это человек, который умудряется исправить все опыты над дневником этого «восьмого чуда света», успевает организовывать его и, что самое удивительное, находить среди таких идеального ученика, жаждущего знаний.
Учитель сегодня – это организатор, консультант, партнер, собеседник, наставник, мастер, оратор, единомышленник, что являет далеко не полный перечень его деятельности. И всё же определяющей чертой настоящего учителя является сила его личности. Об этом образно говорит ученый В.А. Сластёнин: «Личность учителя – это плодотворный луч солнца для молодой души, который ничем заменить невозможно…».
Руководитель МО учителей русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» Щеснович А.С.
-- 192.168.223.4 (2014-09-30 13:24:00)
Почему знания самая важная ценность человечества.
Мир, в котором мы живем — разнообразен. Чтобы найти свое место в жизни, необходимо многое узнавать и многому учиться. Достоинство человека – в мере его знаний. Каждому из нас хочется быть образованным. Но путь к знаниям нелегок, он требует упорства, настойчивости. Однако всякий труд бывает вознагражден. Обладание знаниями в определенной сфере дает человеку удовлетворение, развитие, самосовершенствование. Знания сегодня имеют огромный авторитет. Мы всегда развиваемся при получении новой информации. То есть, можно говорить о том, что знания и их качество формируют культуру личности, степень ее развития. Знание – одна из немногих ценностей, которые присущи нашему обществу. Так что для человека знания ценны как неотъемлемая часть личности.
Руководитель МО начальных классов ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» Сапожкова Г.В.
-- 192.168.223.4 (2014-10-01 07:39:03)
В чём заключается главная роль учителя в обществе.
Учитель – воспитатель того гражданина, в котором нуждается страна. Из всех профессий, существующих на свете можно поставить профессию учителя на второе место по важности – после хлебороба, который кормит людей, выращивает для них главный продукт питания – хлеб. Учитель в широком смысле слова это тот человек, который передаёт знания, умения, навыки, опыт. Он воспитывает детей, ведёт пропаганду педагогических знаний, обучает подрастающее поколение, развивает детей умственно, физически, эстетически, воспитывает социально активную личность, организовывает различные виды деятельности: просветительскую, оздоровительную.
Многие теоретики-педагоги отмечали огромное нравственное воздействие, могучую и мудрую власть учительской профессии. Платон писал, что если башмачник будет дурным мастером, граждане от этого будут только несколько хуже одеты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои обязанности, в стране появятся целые поколения невежественных и дурных людей.
Профессионализм педагога как раз и заключается в его способности меняться, уметь перестраиваться в соответствии с требованием времени.
Учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 4 г.Дзержинска» Мамойко Н.Л.
-- 192.168.223.4 (2014-10-01 13:01:53)
Добавить комментарий:
Rating All.BY